Gnarpsbygdens Väls Donationsfond

Från Wiki.gnarp.org
Hoppa till: navigering, sök

Donationsfondens syfte är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Gnarp. Målet är att effekten av fondens medel skall komma så många enskilda och sammanslutningar som möjligt till del. Alla enskilda, föreningar, företag m.fl. kan söka bidrag ur fondens medel under förutsättning att det främjar Gnarpsbygden.

Fonden uppbyggd som en ideell förening som är partipolitisk och religiöst obunden och är öppen för alla som känner ett engagemang för bygden. Medlemsavgiften i föreningen är 50 kronor.

Betalning av medlemsavgift och insättning av fondmedel görs på kontonummer Handelsbanken 6343-962 211 338. märk med "ditt namn" "medlemsavg". alt. "donation". För dig som vill veta mer om föreningens stadgar, fonden och dess sökkriterier är välkommen att kontakta oss i styrelsen. Fondens stadgar

Fonden har utsett årets förbättrare i Gnarpsbygden 2014 och 2015.

2014- Leif Berglin för sitt utvecklingsarbete av Klasuddens hamnområde

2015- Kajsa Nilsson och Helena Hassel för sitt idoga föreningsarbete och insatser för ridsporten i Gnarps Ridklubb.Föreningen Gnarpsbygden

Styrelse

Ove Wallberg ordförande, ove.wallberg@tyfonmail.se

Karl-Erik Nordlund sekreterare, ke.nordlund@tyfonmail.se

Anders Engström kassör, ajengstrom@hotmail.com

Erik Larsson ledamot, mopar900@hotmail.com

Jörgen Åslin, jorgen_aslin@tyfonmail.se Representant från Allas Gnarp

Personliga verktyg