Bodmyran

Från Wiki.gnarp.org
Hoppa till: navigering, sök

Bodmyran är en välvd koncentrisk mosse omgiven av breda laggkärr. Det skogbevuxna mosseplanet uppvisar tydliga, cirkelformade strängar och höljor. Kring mossens centrum finns två djupa gölar. Laggkärren övergår delvis i strängkärr. Norr och öster om Bodmyran finns också en serie kraftigt sluttande kärr. Den skog som omger mossen och de anslutande backkärren består av varierande miljöer med allt från tallskog till lövsumpskog. Skogen utgörs mestadels av barrskog med inslag av björk, all skog är i varierande grad påverkad av skogsbruk, allt ifrån gamla tiders plockhuggning till ett relativt nyupptaget hygge. I skogskanten mot myren växer partivis mycket gamla mycket gamla tallar. Skogen fungerar som en skyddszon runt våtmarkerna i området.

[redigera] Extern Länk

Bodmyran Sven Normans Blogg

Personliga verktyg