Annån

Från Wiki.gnarp.org
Hoppa till: navigering, sök

Annån nedskuren i Gnarpsåns mäktiga isälvssedi- ment. Isälvsformationerna följer dal- gången i hela sin sträckning. I det aktu- ella området framträder åsen tydligast strax väster om Gällstavallen. Här före- kommer också låga parallellåsar. Vid Järnmon och öster om Annsjön rinner ån i en bred dalbotten, omgiven av branta ravinsidor. Anslutande bäckar och källflöden har skurit ut branta sido- raviner. Vackert utbildade meanderpar- tier förekommer på flera ställen

Personliga verktyg