Tjärnviks Trä AB

Från Wiki.gnarp.org
Hoppa till: navigering, sök

Aktiebolaget Tjärnviks Snickerifabrik

Tjärnlogg.jpg


[redigera] Historia

Företaget etablerades år 1925 av Alfred Andersson och Anders Berglund under firma Andersson & Berglund. År 1933 övertog Alfred Andersson företaget ensam och ändrade firmanamnet till Tjärnviks Snickerifabrik, Alfr. Andersson. Åren 1938 - 1939 uppfördes nya fabrikslokaler vilket var den första byggnaden på den plats där företaget nu ligger.

Under åren 1945 – 1963 utfördes sedan i olika etapper till- och ombyggnader med bl.a. monteringsverkstad för snickerier, sågbyggnad, hyvleri, pannhus med ångcentral samt personalutrymmen. 1957 ombildades företaget till aktiebolag.

Mellan åren 1965 –1974 investerades i byggnader och maskiner ca 10 mkr.

Samarbetsavtal upprättades år 1972 med Snickeriprodukter A/B Edsbyn, vilket innefattade att hela produktionen av snickerier levererades till nämnda företag.

Ett långsiktigt rullande samarbetsavtal upprättades vid årsskiftet 1972/1973 med Aktiebolaget Iggesunds Bruk, innebärande att Iggesund köpte alla trävaror från Tjärnvik som ej förbrukades i den egna snickeriproduktionen samt den cellulosaflis som Tjärnvik producerar, dessutom byten av råvaror.

År 1964 uppgick omsättningen till 2,5 mkr och företaget sysselsatte 60 st anställda. 1974 var omsättningen 25 mkr och antal anställda var 135 st.

1977 såldes snickeridelen till SP-snickerier i Edsbyn, som drev verksamheten i ca 5 år.

Tjärnviks Trä AB såldes 1998 till AB Persson Invest.

I ett samarbete mellan SCA och Persson Invest bildades den 1 juni 2010 Gällö Timber, som omfattade sågverken Gällö Såg i Gällö, Tjärnviks Trä i Gnarp och Jämtlamells sågverk i Stugun.

Den 1 december 2011 kom beskedet att Tjärnviks Trä avvecklas och läggas ner under 2012.


Sågverkets produktion har successivt ökat från nivån;


12- 15 tusen m³ under 1960-talet

15- 30 –”-- 1970-talet

40- 50 –”-- 1980-talet

50- 77 –”-- 1990-talet

77-102 –”-- 2000-2010

[redigera] Externa Länkar

http://www.gallotimber.se/

Personliga verktyg