Gnarpsbygdens Donationsfond

Från Wiki.gnarp.org
Hoppa till: navigering, sök

Donationsfondens syfte är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Gnarp. Målet är att effekten av fondens medel skall komma så många enskilda och sammanslutningar som möjligt till del. Alla enskilda, föreningar, företag m.fl. kan söka bidrag ur fondens medel under förutsättning att det främjar Gnarpsbygden.

Fonden uppbyggd som en ideell förening som är partipolitisk och religiöst obunden och är öppen för alla som känner ett engagemang för bygden. Medlemsavgiften i föreningen är 50 kronor.

Betalning av medlemsavgift eller insättning av fondmedel görs på kontonummer Handelsbanken 6343-962 211 338. märk med "ditt namn" "medlemsavg". alt. "donation". Du kan också använda Swish till kassör Anders Engströms telefonnummer 073-810 47 12. För dig som vill veta mer om föreningens stadgar, fonden och dess sökkriterier är välkommen att kontakta oss i styrelsen. Fondens stadgar

Fonden har utsett årets förbättrare i Gnarpsbygden 2014, 2015 och 2016.

  • 2014 Leif Berglin för sitt utvecklingsarbete av Klasuddens hamnområde
  • 2015 Kajsa Nilsson och Helena Hassel för sitt idoga föreningsarbete och insatser för ridsporten i Gnarps Ridklubb.
  • 2016 Richard Brännström och Paul Nilsson för sitt engagemang att utveckla Sörfjärden som turistort, som i sin tur är till gagn för att profilera Gnarp som en attraktiv investeringsort.
  • 2017 Ingen utnämning
  • 2018 Ingen utnämning


Föreningen Gnarpsbygden

Styrelse

Ove Wallberg ordförande, ove.wallberg@tyfonmail.se

Anders Engström kassör, ajengstrom@hotmail.com

Erik Larsson ledamot, mopar900@hotmail.com

Jörgen Åslin, jorgen_aslin@tyfonmail.se Representant från Allas Gnarp

Personliga verktyg